نحوه ارسال

شهر اصفهان
حضوریدرب چاپخانه0بدون هزینه
پیک بهزمانحمل از چاپخانه تا درب مرکز شما1-2 روزکاری1000 تومان
پیک اسنپحمل از چاپخانه تا درب مرکز شما0پس پرداخت
سایر شهرستان ها
پیک بهزمان حمل از چاپخانه تا درب مرکز شما1-2 روزکاری1000 تومان
باربریحمل از چاپخانه تا باربری شما1 روز کاریپس پرداخت

- برای پیک بهزمان حداکثر حجم بار ، نصف کارتن موزی می باشد برای بارهای بزرگتر از آن از سایر روش های ارسال استفاده کنید.

- سفارشات شما فقط با نام و مشخصاتی که داخل وب سایت ثبت شده ارسال خواهند شد.

- بهزمان چاپ ، کالا را به وکالت از جانب کاربر، به شخص حمل کننده (باربری، پیک، آژانس) تحویل داده و در قبال آن فقط برگ رسید اخذ خواهد نمود. لذا در صورت بروز هر گونه آسیب دیدگی یا مفقود شدن احتمالی در طول مسیر از چاپخانه یا باربری تا مقصد، این مجموعه در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نگرفته و هیچ وجهی مسترد نخواهد شد. در این صورت کاربر می تواند رسید را از بهزمان چاپ دریافت و پیگیری های لازم را شخصاً دنبال نماید.

پیک بهزمان شهر اصفهان

  1. شهر های نزدیک به شهر اصفهان مانند سپاهان شهر ، بهارستان ، شاهین شهر، نجف آباد ، فولاد شهر، فلاورجان و غیره جزء سایر شهرستان ها می باشند و به دلیل نبود باربری می بایست فقط نحوه ارسال " پیک بهزمان سایر شهرستان ها " را انتخاب نمایند

پیک اسنپ شهر اصفهان

درصورت نبود راننده اسنپ موتوری مرسوله بوسیله پیک موتوری 1800 ارسال خواهد شد

پیک بهزمان سایر شهرستان ها 

هزینه حمل از اصفهان تا درب مرکز شما یعنی هزينه ارسال تا باربري و هزينـه ارسـال باربـري به شهـر مقصد و هزینه انبارداري و همچنين هزینه ارسال باربری مقصد تا درب مرکز شما می باشد

باربری سایر شهرستان ها

  1. هزینه حمل اتوبوسی از مبدا اصفهان به شهرستان های مختلف در مقایسه با حمل اتوبوسی از مبدأ تهران بسیار کمتر می باشد.
  2. هزینه حمل از اصفهان تا مقصد و همچنین هزینه انبارداری و کرایه شهری در شهر مقصد بر عهده کاربر می باشد.
  3. پس از تحويل سفارش شما به باربري، بيجک مربوطه در اختيار متصدي مجموعـه قـرار خواهـد گرفـت. اين بيجک تا سـاعت 12روز بعد از ارسال بار براي شـما پيامـک خـواهد شد. در صورت عدم دریـافت پیامـک می توانید مراتب را از طریق گفتگوی آنلاین پشتیبانی پیگیری نمائید.
  4. زمان ارسال بار بستگی به ساعت حرکت روزانه اتوبوس ها از اصفهان به مقصد شهر مورد نظر دارد.